Magandang Sistema sa Komisyon

Isa ang FXGT.com sa nangungunang Partners Program sa industriya, na may pandaigdigang network ng mga affiliate at partner.

Personal na Profile ng mga Komisyon

Kumita batay sa trading volume ng mga kliyente ng iyong sub affiliates.

Hanggang $12 kada lot

Pangunang Kailangan:
50+ na activation ng kliyente

Patuloy na Kailangan:
45 bagong activation ng kliyente + 3,000 GTLots na kabuuang trading volume

Hanggang $10 kada lot

Pangunang Kailangan:
30-49 na activation ng kliyente

Patuloy na Kailangan:
30 bagong activation ng kliyente + 1,800 GTLots na kabuuang trading volume

Hanggang $8 kada lot

Pangunang Kailangan:
20-29 na activation ng kliyente

Patuloy na Kailangan:
20 bagong activation ng kliyente + 900 GTLots na kabuuang trading volume

Hanggang $6 kada lot

Pangunang Kailangan:
10-10-19 na activation ng kliyente

Patuloy na Kailangan:
15 bagong activation ng kliyente + 300 GTLots na kabuuang trading volume

Hanggang $4 kada lot

Pangunang Kailangan:
3-9 na activation ng kliyente

Patuloy na Kailangan:
Walang patuloy na kailangan

*Pwedeng magbago-bago ang buwanang aktibidad, pero kailangang maabot ng Partner ang 3-buwang kwalipikasyon sa performance para mapanatili ang kasalukuyang tier ng komisyon.

Mga Affiliate na may Iba’t-ibang Lebel

Makakuha ng rewards sa tatlong paraan bilang isang FXGT.com Partner

1

Master Affiliate

Kumita ng komisyon mula sa dalawang lebel ng Sub Affiliates. Kapag direkta kang nag-refer ng kliyente, makakakuha ka ng 100% komisyon (Lebel 1). Bukod dito, makakakuha ka ng:


• 10% komisyon (Lebel 2) sa kita ng mga ni-refer mong Sub Affiliates. 
• 5% komisyon (Lebel 3) sa kita ng mga affiliate na ni-refer ng iyong Sub Affiliates. 

2

Sub Affiliate 1

Kikita ka ng 100% komisyon (Lebel 1) sa mga kliyente na ire-refer mo. Bukod dito, makakatanggap ka ng dagdag na 10% komisyon (Lebel 2) sa kita ng Sub Affiliate 2 na ire-refer mo.

3

Sub Affiliates 2

Bilang Sub Affiliate 2 na ni-refer ng Sub Affiliate 1, makakakuha ka ng 100% komisyon (Lebel 1) sa mga kliyenteng ire-refer mo.

Mahalagang tandaan na depende ang komisyon sa bilang ng kwalipikadong aktibong traders, pati na ang klase ng asset na tini-trade ng mga kliyente.

Calculator ng Komisyon

Tuklasin ang lebel ng komisyon at alamin kung magkano ang pwede mong kitain.

Hanggang $12 kada lot

Potensyal na Kikitain

Master AffiliateLebel 1

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 1

0

1000

Sub Affiliate 1Lebel 2

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 2:

0

1000

Sub Affiliate 2Lebel 3

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 3:

0

1000

Hanggang $10 kada lot

Potensyal na Kikitain

Master AffiliateLebel 1

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 1

0

1000

Sub Affiliate 1Lebel 2

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 2:

0

1000

Sub Affiliate 2Lebel 3

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 3:

0

1000

Hanggang $8 kada lot

Potensyal na Kikitain

Master AffiliateLebel 1

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 1

0

1000

Sub Affiliate 1Lebel 2

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 2:

0

1000

Sub Affiliate 2Lebel 3

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 3:

0

1000

Hanggang $6 kada lot

Potensyal na Kikitain

Master AffiliateLebel 1

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 1

0

1000

Sub Affiliate 1Lebel 2

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 2:

0

1000

Sub Affiliate 2Lebel 3

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 3:

0

1000

Hanggang $4 kada lot

Potensyal na Kikitain

Master AffiliateLebel 1

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 1

0

1000

Sub Affiliate 1Lebel 2

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 2:

0

1000

Sub Affiliate 2Lebel 3

Mga Standard Lot

Kita sa Lebel 3:

0

1000

To top