Mga Komisyon

Isa ang FXGT.com sa nangungunang Partners Program sa industriya, na may komunidad ng mga Affiliate mula sa iba’t-ibang bansa sa buong mundo.

Profile ng mga Komisyon

Kumita batay sa iyong trading volume at kliyente ng mga Sub Affiliate mo.

*Maaaring magbago-bago ang buwanang aktibidad kaya ang 3-buwan na kailangang performance ay kailangang patuloy na makamit ng Partner para makuha pa rin ang kasalukuyang komisyon

Istraktura sa mga Affiliate na may Iba’t-ibang Lebel

Gagantimpalaan ka bilang FXGT.com Partner sa tatlong paraan:

Workplace Workplace Workplace

Mahalagang alalahin na depende ang komisyon sa bilang ng kwalipikadong aktibong trader pati na ang klase ng assets na tini-trade ng mga kliyente.

Calculator ng Komisyon

Tuklasin ang lebel ng komisyon at alamin kung magkano ang pwede mong kitain.

Elite

Hanggang $12

Lebel 1

Master Affiliate Standard Lots

Kita sa Lebel 1: 

Lebel 2

Sub Affiliate 1 Standard Lots

Kita sa Lebel 2: 

Lebel 3

Sub Affiliate 2 Standard Lots

Kita sa Lebel 3: 

Total Potential Payout

$5659

*Mag-iiba ang makukuha mo depende
sa Partner Program na mayroon ka.

Platinum

Hanggang $10

Lebel 1

Master Affiliate Standard Lots

Kita sa Lebel 1:

Lebel 2

Sub Affiliate 1 Standard Lots

Kita sa Lebel 2:

Lebel 3

Sub Affiliate 2 Standard Lots

Kita sa Lebel 3:

Total Potential Payout

$5659

*Mag-iiba ang makukuha mo depende
sa Partner Program na mayroon ka.

Gold

Hanggang $8

Lebel 1

Master Affiliate Standard Lots

Kita sa Lebel 1: 

Lebel 2

Sub Affiliate 1 Standard Lots

Kita sa Lebel 2: 

Lebel 3

Sub Affiliate 2 Standard Lots

Kita sa Lebel 3: 

Total Potential Payout

$5659

*Mag-iiba ang makukuha mo depende
sa Partner Program na mayroon ka.

Silver

Hanggang $6

Lebel 1

Master Affiliate Standard Lots

Kita sa Lebel 1: 

Lebel 2

Sub Affiliate 1 Standard Lots

Kita sa Lebel 2: 

Lebel 3

Sub Affiliate 2 Standard Lots

Kita sa Lebel 3: 

Total Potential Payout

$5659

*Mag-iiba ang makukuha mo depende
sa Partner Program na mayroon ka.

Bronze

Hanggang $4

Lebel 1

Master Affiliate Standard Lots

Kita sa Lebel 1: 

Lebel 2

Sub Affiliate 1 Standard Lots

Kita sa Lebel 2: 

Lebel 3

Sub Affiliate 2 Standard Lots

Kita sa Lebel 3: 

Total Potential Payout

$5659

*Mag-iiba ang makukuha mo depende
sa Partner Program na mayroon ka.

To top