Mga Oportunidad sa Pakikipag-partner

Sumali sa eksklusibong Partners Program para sa habangbuhay na komisyon.

Programang Cashback ng Partner

Pataasin ang kita sa pamamagitan ng pag-alok ng cashback sa mga kliyente para tumaas ang turnover. Sasagutin namin ang parte ng rebate para lumakas ang potensyal mong kumita.

CPA at mga Rebate

Makakuha ng komisyon sa referral at ibabayad na rebate batay sa volume na tini-trade ng kliyente, sa pamamagitan ng aming Cost Per Acquisition program (CPA).

Ibang Aktibidad sa Pag-sponsor

Gusto mo bang pag-usapan ang personalized na pakikipag-partner? Anumang serbisyo ang ibinibigay mo, masaya kaming makisosyo kasama ka.

Promosyonal na Tools at Materyales

Nakatutok ang mga eksperto namin sa pagtulong sa’yo na abutin ang mga layunin mo sa negosyo.

Tutulungan ka naming magpatakbo ng mga paligsahan na bagay sa pangangailangan ng mga kliyente mo.

Magkaroon ng dynamic na social media banners. Gamitin ang mga landing page, video, blog posts, artikulo, eBooks, at marami pang iba!

Susuportahan ka naming mag-organisa at magpondo ng mga social at edukasyonal na events para sa iyong mga kliyente at potensyal na kliyente.

Gusto naming marinig ang opinyon mo tungkol sa iba pang support materials na gusto mong makuha mula sa’min.

Tools na Pang-marketing

1 Minutong Pagkalkula

Live na makita ang naipon na komisyon gamit ang 1-minutong pagkalkula ng komisyon. Bibigyan ka nito ng buong transparency at mas magandang kontrol sa mga aktibidad at kita mo.

Mga Dynamic Form

Makikita ang dynamic form sa Partner Portal. Kapag nakuha mo ito, sasabay sa form ang naiiba mong partner referral link ID para mapunta sa’yo ang lahat ng rehistrasyon na manggagaling sa naturang form.

To top