Mga Oportunidad sa Pakikipag-partner

Tuklasin ang eksklusibong hanay ng mga programa sa Partners at samantalahin ang kalayaan mong pumili kung paano mo gustong magtrabaho kasama namin!

Cashback
sa Partner

Palakihin ang kita mo sa pamamagitan ng pag-aalok ng porsyento ng cashback sa iyong mga kliyente at palakihin ang potensyal na kita mula sa pinataas na turnover. Di lang yan, sasagutin namin ang parte ng rebate, para mapapakinabangan mo ang mas mataas na kita.

Hybrid
Program

Gagantimpalaan ka sa aming Cost per Acquisition (CPA) Program at kikita ng malalaking komisyon sa pag-refer. Maliban dito, makakakuha ka din ng rebate batay sa volume na tini-trade ng mga kliyente mo.

Ibang Aktibidad sa Pag-sponsor

Handa kaming pag-usapan ang mga iniisponsoran na pakikipag-partner na pinasadya para sa mga serbisyong binibigay mo! Sabay tayong bumuo ng matibay na relasyon at palakihin ang kita mo. Isa ka mang service provider na gustong magpakilala ng bagong teknolohiya o makabagong platform, isang signal provder na may sariling support at marketing teams, o partner na nagbibigay ng edukasyonal na serbisyo – gusto naming makipagsosyo sa’yo!

Suporta sa Marketing

Bibigyan ka namin ng kailangan mong suporta sa marketing para tulungan kang palaguin ang negosyo at pataasin ang conversion!

At marami
pang iba!

Gusto naming marinig ang mga ideya at suhestiyon mo sa iba pang materyales na gusto mong alukin namin.

Tools na Pang-marketing

To top