LET’S DO BUSINESS

Tailor your partner plan today!

Partners Questionnaire

01.Paano mo pino-promote ang negosyo mo?*


Paki-tsek ang lahat ng kahon na naaangkop.

02. Saan mo ipo-promote ang FXGT.com sa social media?*

Mangyaring pumili ng kahit isang channel at ibigay ang mga detalye.

03. Ano ang gusto mong paraan ng komunikasyon?*

Mangyaring piliin ang gusto mong paraan ng komunikasyon.

04.Ano ang mga inaasahan at target mo?*

Ilan sa tingin mo ang makukuha mong aktibong kliyente sa loob ng 3 buwan?

Mangyaring piliin ang gusto mong paraan ng komunikasyon.
Pakilagay ang inirehistro mong email address.
Pakilagay ang buo mong pangalan.
Pakilagay ang iyong Affiliate ID.

Kung may mga tanong ka, ipaalam lang sa amin. (Opsyonal)

To top