Cơ chế Hoa hồng

FXGT.com được xếp hạng trong số các Chương trình Đối tác hàng đầu trong ngành, với cộng đồng đối tác liên kết từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới

Hồ sơ Hoa hồng

Kiếm tiền dựa trên khối lượng giao dịch của bạn và các khách hàng của đối tác liên kết phụ của bạn.

*Tuy nhiên, hoạt động hàng tháng có thể dao động, yêu cầu đủ điều kiện sau khi đánh giá hiệu suất 3 tháng phải được đáp ứng bởi Đối tác đối với cấp hoa hồng hiện tại để được duy trì.

Cấu trúc Đối tác liên kết Đa cấp

Được tưởng thưởng với tư cách là Đối tác của FXGT.com theo ba mức:

Workplace Workplace Workplace

Điều quan trọng cần lưu ý là hoa hồng phụ thuộc vào số lượng nhà giao dịch hoạt động đủ điều kiện cũng như các loại tài sản mà khách hàng giao dịch.

Công cụ tính toán Hoa hồng

Khám phá các cấp hoa hồng của chúng tôi và xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu

Ưu tú

Lên tới 12 USD

Cấp độ 1

Đối tác liên kết Chính Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1:

Cấp độ 2

Đối tác liên kết Phụ 1 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

Cấp độ 3

Đối tác liên kết Phụ 2 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

Thanh toán Tiềm năng

$5659

*Khoản thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào Chương trình Đối tác mà bạn áp dụng.

Bạch kim

Lên tới 10 USD

Cấp độ 1

Đối tác liên kết Chính Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1:

Cấp độ 2

Đối tác liên kết Phụ 1 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

Cấp độ 3

Đối tác liên kết Phụ 2 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

Thanh toán Tiềm năng

$5659

*Khoản thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào Chương trình Đối tác mà bạn áp dụng.

Lên tới 8 USD

Cấp độ 1

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1:

Cấp độ 2

Đối tác liên kết Phụ 1 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

Cấp độ 3

Đối tác liên kết Phụ 2 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

Thanh toán Tiềm năng

$5659

*Khoản thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào Chương trình Đối tác mà bạn áp dụng.

Bạc

Lên tới 6 USD

Cấp độ 1

Đối tác liên kết Chính Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1:

Cấp độ 2

Đối tác liên kết Phụ 1 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

Cấp độ 3

Đối tác liên kết Phụ 2 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

Thanh toán Tiềm năng

$5659

*Khoản thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào Chương trình Đối tác mà bạn áp dụng.

Đồng

Lên tới 4 USD

Cấp độ 1

Đối tác liên kết Chính Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1:

Cấp độ 2

Đối tác liên kết Phụ 1 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

Cấp độ 3

Đối tác liên kết Phụ 2 Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

Thanh toán Tiềm năng

$5659

*Khoản thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào Chương trình Đối tác mà bạn áp dụng.

To top

Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi.