Cơ chế Hoa hồng Cạnh tranh 

FXGT.com được xếp hạng trong số các Chương trình Đối tác hàng đầu trong ngành, có mạng lưới các đối tác liên kết và đối tác toàn cầu.

Hồ sơ hoa hồng theo yêu cầu 

Kiếm tiền dựa trên khối lượng giao dịch của các khách hàng của đối tác liên kết phụ của bạn. 

lên tới 12 USD trên mỗi lô

Tiêu chí Yêu cầu Liên tục:
Trên 50 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Yêu cầu Ban đầu:
45 Lượt kích hoạt Mới + 3000 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

lên tới 10 USD trên mỗi lô

Tiêu chí Yêu cầu Liên tục:
30-49 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Yêu cầu Ban đầu:
30 Lượt kích hoạt Mới + 1800 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

lên tới 8 USD trên mỗi lô

Tiêu chí Yêu cầu Liên tục:
20-29 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Yêu cầu Ban đầu:
20 Lượt kích hoạt Mới + 900 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

lên tới 6 USD trên mỗi lô

Tiêu chí Yêu cầu Liên tục:
10-19 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Yêu cầu Ban đầu:
15 Lượt kích hoạt Khách hàng Mới + 300 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

lên tới 4 USD trên mỗi lô

Tiêu chí Yêu cầu Liên tục:
3-9 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Yêu cầu Ban đầu:
Không có yêu cầu tiếp tục nào

*Tuy nhiên, hoạt động hàng tháng có thể dao động, yêu cầu đủ điều kiện sau khi đánh giá hiệu suất 3 tháng phải được đáp ứng bởi Đối tác đối với cấp hoa hồng hiện tại để được duy trì. 

Cấu trúc Đối tác liên kết Đa cấp 

Mở khóa phần thưởng trên ba kênh với tư cách là đối tác của FXGT.com

1

Đối tác liên kết Chính

Kiếm hoa hồng từ hai cấp của Đối tác liên kết phụ. Khi bạn trực tiếp giới thiệu khách hàng, bạn đủ điều kiện nhận 100% hoa hồng (Cấp 1). Ngoài ra, bạn nhận được: 


• 10% hoa hồng (Cấp 2) trên thu nhập của các Đối tác liên kết phụ được bạn giới thiệu. 
• 5% hoa hồng (Cấp 3) trên thu nhập của các đối tác liên kết được các Đối tác liên kết phụ của bạn giới thiệu. 

2

Đối tác liên kết Phụ 1

Bạn kiếm được 100% hoa hồng (Cấp 1) cho những khách hàng mà bạn giới thiệu. Ngoài ra, bạn còn nhận được thêm 10% hoa hồng (Cấp 2) trên thu nhập của Đối tác liên kết phụ 2 mà bạn giới thiệu. 

3

Đối tác liên kết Phụ 2

Với tư cách là Đối tác liên kết phụ 2, được giới thiệu bởi Đối tác liên kết phụ 1, bạn được hưởng 100% hoa hồng (Cấp 1) cho các khách hàng mà bạn giới thiệu. 

Điều quan trọng cần lưu ý là hoa hồng phụ thuộc vào số lượng nhà giao dịch hoạt động đủ điều kiện cũng như các loại tài sản mà khách hàng giao dịch. 

Công cụ tính toán Hoa hồng

Khám phá các cấp hoa hồng của chúng tôi và xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu

Lên tới $12 mỗi lô

Thanh toán Tiềm năng

Đối tác liên kết ChínhMức 1

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 12. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 23. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

0

1000

Lên tới $10 mỗi lô

Thanh toán Tiềm năng

Đối tác liên kết ChínhMức 1

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 12. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 23. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

0

1000

Lên tới $8 mỗi lô

Thanh toán Tiềm năng

Đối tác liên kết ChínhMức 1

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 12. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 23. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

0

1000

Lên tới $6 mỗi lô

Thanh toán Tiềm năng

Đối tác liên kết ChínhMức 1

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 12. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 23. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

0

1000

Lên tới $4 mỗi lô

Thanh toán Tiềm năng

Đối tác liên kết ChínhMức 1

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 1

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 12. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 2:

0

1000

Đối tác liên kết Phụ 23. Seviye

Lô Tiêu chuẩn

Thanh toán Cấp độ 3:

0

1000

To top

Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi.